×

Phương án trường THCS Tam Khương.

Với quan niệm của chúng tôi, concept như cái “hồn” trong khi công trình là “thể xác”, công trình như những con người khác nhau. Để cảm nhận được cái hồn của một con người, chúng tôi phải thật hiểu người đó. Phân tích hiện trạng như phân tích vị trí xã hội của người đó. Tìm hiểu về tính cách người đó cũng như tìm hiểu bản chất của công trình. Tóm lại, concept chính là ý tưởng chính, là cái xương sống xuyên suốt của thiết kế. Ở đây có một trình tự làm việc rất khoa học, cái trước là bắt nguồn của cái sau, và cái sau thể hiện ý tưởng ban đầu. Đó chính là hướng sự “vẹn toàn” của thiết kế.

 

© Bản quyền thuộc MinhDuongADS - Thiết kế Web Minh Dương